NameMNCMCC
Anfon SMS i Plus,PolandPlus,Poland1260
Anfon SMS i IDEA GSM,PolandIDEA GSM,Poland1260
Anfon SMS i WPmobi (MVNO:Orange),PolandWPmobi (MVNO:Orange),Poland3260
Anfon SMS i PlusGSM (PolKomTel, SamiSwoi),PolandPlusGSM (PolKomTel, SamiSwoi),Poland1260
Anfon SMS i Play (P4),PolandPlay (P4),Poland6260
Anfon SMS i Orange (Idea, PTK Centertel),PolandOrange (Idea, PTK Centertel),Poland3260
Anfon SMS i MyAvon (MVNO:Orange),PolandMyAvon (MVNO:Orange),Poland3260
Anfon SMS i mBank Mobile (MVNO:PlusGSM),PolandmBank Mobile (MVNO:PlusGSM),Poland1260
Anfon SMS i Era (Polska, Heyah),PolandEra (Polska, Heyah),Poland2260

Anfon Rhyddha SMS at Poland