NameMNCMCC
Anfon SMS i Vodafone (Misrfone +CLICK GSM),EgyptVodafone (Misrfone +CLICK GSM),Egypt2602
Anfon SMS i Etisalat Misr,EgyptEtisalat Misr,Egypt3602
Anfon SMS i ECMS MobiNil,EgyptECMS MobiNil,Egypt1602

Anfon Rhyddha SMS at Egypt